Logo Krijt op Tijd

Biljartvereniging Krijt Op Tijd is opgericht op 29 november 1976.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de contacten tussen de biljarters onderling en samenwerking met andere verenigingen die eenzelfde doel nastreven.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond en speelt de competitiewedstrijden in het district 's-Hertogenbosch.

 

Image

| wij zijn te gast in het klooster kwartier

De Zusters

Zij hebben zoveel voor Veghel gedaan. Hun gedachtegoed wordt binnen Leefgoed geëerd en in bewaring genomen, in een eigentijds jasje.

In 1844 werd in Veghel de congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods opgericht. De zusters waren altijd erg betrokken bij de Veghelse samenleving. Zij hadden bijzondere aandacht voor opvoeding, zorg en scholing. Ze richtten scholen en ziekenhuizen op, hielpen zwervers en bedelaars bij het zoeken naar werk en verzorgden zieken en ouderen.

LEES MEER OVER HET KLOOSTERKWARTIER EN DE ZUSTERS

Agenda Krijt op Tijd

In de "AGENDA KRIJT OP TIJD" staan alle wedstrijden, toernooien en evenementen. Je kunt dus zien wanneer er speeltafels vrij zijn om te trainen.
De agenda wordt zo accuraat mogelijk bijgehouden. Mochten er wedstrijden verzet worden dan graag doorgeven aan .
Komende 14 wedstrijden
  
Team 1 driebanden
Team 2 driebanden
Team 1 driebanden DAGCOMP

Teamleider:
Ad van Stiphout 06 24 44 94 69

team 3 libre avondcomp

Teamleider:
Ad Verbruggen 06 24 34 46 26

Team 4 libre avondcomp

Teamleider:
Henk Verkuylen 06 11 70 83 77

Team 5 libre avondcomp

Teamleider:
Ad van Dongen 06 51 34 92 54

Team 2 libre dagcompetitie

Teamleider:
Corry van de Laar 06 51 147 58 13

Team 3 libre dagcompetitie

Teamleider:
Ad Kocken 06 41 94 36 62

Team 4 libre dagcompetitie

Teamleider:
Ben van Eert